Türkiye`de Mermer Sektörü

Ülkemizde doğal taş kaynakları bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olup, bugün ki verilere göre 4 milyar m³işletilebilir mermer, 2,8 milyar m³ traverten ve 1 milyar m³ granit rezervi bulunmaktadır.  Bu değerlere göre dünyadaki doğal taş rezervlerinin yaklaşık %40`ı Türkiye`de bulunmaktadır.  Ülkemizde 650 den fazla renk ve dokuya sahip mermer çeşidi bulunmaktadır. Mermer sektöründe 1.717 adet mermer işletme izinli ruhsat sahası (mermer ocağı, küçük ve orta ölçekli yaklaşık 2000 fabrika ve 9000 atölyede bulunmakta ve yaklaşık 300000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Ancak sektöre büyük ve uluslar arası firmalar değil, yerel ve küçük ölçekli KOBİ ler hâkimdir.

Dünyada en çok mermer üretimi gerçekleştiren ülkelerden biri olmamıza rağmen kullanılan teknik ve makinelerin tamamı yurt dışı kaynaklıdır. Türkiye’deki mermer sektöründe kendini bu bakımdan yenilemeli ve ihtiyaçlara cevap verebilecek çözümler üretmelidir.

Jeopark madencilik meslekten üç mühendis arkadaşın çeyrek asrı geçkin bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile  mermer sektöründeki yeniliklere hazırdır.