Türkiye’de Mermer İhracatı

Türkiye’nin mermer ihraç ettiği ülkeler oldukça fazla olup, en önemli ihracat ortaklarımız Çin ve Hindistandır. Mermer ihracatımızın %67’si Çin’e gerçekleşmiş, Hindistan ise ikinci sırada yer almıştır. Genel olarak, Türkiye’nin mermer ihraç ettiği ülkeler çoğunlukla Asya ülkeleri olmaktadır. Bunun nedeni, bu ülkelerdeki inşaat sektörünün hızlı gelişimidir. Hâlihazırda, işlenmiş mermer ihracatı en büyük pazar payına sahiptir. Blok mermer ve kesilmiş mermer ihracatı ise ikinci sırada gelmektedir.  Türkiye, işlenmiş mermer ihracatında ilk sırada olan bir ülkedir. Nitekim Çin, tüm mermer ihtiyacının %40’lık bir kısmını ülkemizden satın almaktadır. Her yıl mermer ihracatı daha da artmakta ve sektör sağlıklı bir büyüme sergilemektedir.

Jeopark Madencilik, sektörün gelişimi konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, ülkemizi bir dünya markası haline getirecek kalitede mermerler ihraç etmeye devam edecektir.

www.imib.org.tr